Фирма за извозване
Телефон за извозване
Извозване
Сайта се развива с професионалната подкрепа на Извозване.Com
Услуги за извозване

Изхвърляне на мебели и боклуци

Бус за извозване
Изхвърляне на отпадъци
Самосвал за извозване
Сайт за изхвърляне
Сайт за извозване
Извозване на отпадъци
Извозване.com работи с много партньори за извозване на строителни, битови и химични отпадъци.

Предлагаме изхвърляне на стари мебели, дограми и електроуреди. В зависимост от отпадъците някой се депонират други се карат за преработка или унищожаване.

Сепариране на отделни компоненти от комуналните отпадъци и тяхното оползотворяване.
Самостоятелно събиране и сепариране на отпадъците е трудно осъществим процес. Едновременно преди успоредно с други методи за обработване на отпадъците се прилага механизирано сепариране. Методите, които се използват в световната практика, биват:
- Мокри. Материалът се превръща с вода в кашообразна маса, прецежда се и се подлага на магнитно сепариране, сортиране в поле с високо напрежение, оптично разделяне.Регенерират се влакнообразни материали, желязо, алуминий, стъкло.Органичните примеси се изгарят.
- Сухи. Материалът се смила в чукови, топкови, валцови или друг тип  мелници. Следва пресяване, ветрово отвяване и се извлича до 80% от съдържащата се в комуналните отпадъци хартия. Желязото се отделя чрез магнитен сепаратор, алуминият - чрез електроиндукционни процеси,  медта и цинка – чрез флотация.

Формите на оползотворяване на материалите, които се съдържат в отпадъците, са твърде разнообразни, например:

- Повторна употреба на неизменящи свойствата си отпадъчни материали стъклени отпадъци, кофички от полистирол и др;

- Регенериране и повторно включване в производствения процес хартия, стари стъкла, пластмаса, метали, хранителни отпадъци и др.
В развитите страни около ¼ от масата на комуналните отпадъци е хартията. При регенерацията, освен влакнести материали предимно дървесина, се икономисват и вода, и енергия. При повторно и многократно използване хартиени отпадъци регенерираният материал е късовлакнест, което понижава качеството на хартията.

- Компостиране.Това е изкуствено ускорен биохимичен процес, скойто се цели оползотворяването на отпадъци, съдържащи се предимно органични компоненти, чрез превръщането им в хумусоподобна маса.
Чрез компостирането се създава предпоставка за възвръщането на голяма част от отпадъците в естествения кръговрат на веществата.


Извозване.Com Почти всички права запазени