Фирма за извозване
Телефон за извозване
Извозване
Сайта се развива с професионалната подкрепа на Извозване.Com
Услуги за извозване

Събиране на стари мебели

Бус за извозване
Изхвърляне на отпадъци
Самосвал за извозване
Сайт за изхвърляне
Сайт за извозване
Извозване на отпадъци
Фирмата предлага натоварване на всякакви стоки и материали в София и страната.

Извозване.com разполага с всичко необходимо за бързо и чисто товарене на строителни отпадъци, мебели, електроуреди и други пакетирани и непакетирани стоки.

Товари-видове, характеристики на насипни товари

Предмет на транспортът е товарът. Товари се наричат всякакви суровини, материали, полу-фабрикати, детайли и други готови изделия който са подложени на транспортни, товаро разтоварни и складови операции, материалното производство и в сферата на обслужването.

Формата размерите, масата, физико механичните и товаро-разтоварни качества на товарите съществено влияят на проектирането и избора на ПТТ и особено на начина на хващането им.
Всички товари могат да се класифицират във 3 основни групи: насипни единични и течни.

- Насипни товари – състоят се от голям брой сравнително еднородни частици най-често различни по големина и форма. Те могат да се транспортират, товарят, разтоварват и съхраняват в насипно състояние.

- Единични товари – манипулират се по отделно, групово или като уедрени товарни единици, в пакети върху палети, в контейнери и други. Техните характеристики са: геометрична форма, размери и маса.

- Течни товари – те се манипулират във съдове, както единичните товари.


Извозване.Com Почти всички права запазени