извозване.com

Права и условия

Условия на сайта за извозване на стари мебели и отпадъци

Живеем в ера на потребление затова прочетете раздел условия на сайта за извозване на отпадъци и стари мебели. Колкото повече консумираме, толкова повече боклук генерираме и тогава се налага извозване на отпадъците.

Извозване на отпадъци кога е нужно

Депата причиняват непоправима вреда на околната среда, а отпадъчните газове, генерирани при продължително съхранение, са токсични за хората и животните.

Най-често срещаните методи включват:

Извозване на отпадъци на специални депа – това е много важен момент, т. к. най-простият и най-вреден метод за прикриване на боклука е засипването с няколко пласта земя. В резултат на това се получава разлагане. Токсичните вещества могат да попаднат в подпочвените води или почвата. Компостирането се счита за по-щадящо, в резултат, на което се получават торове за почвата. Това изисква използването само на органични реактиви, което значително увеличава цената на процеса. Наред с това непрекъснато трябва да се отпускат допълнителни парцели за такъв тип сметища. Последните, в крайна сметка могат да превърнат отделните региони на страната в едно голямо депо.

Изгаряне след извозване на отпадъци

Това е ефективен, но вреден метод за унищожаване. При изгаряне в атмосферата се отделят голямо количество токсични вещества, които се разпространяват в близките територии с вятър и валежи. Съвременните пещи за изгаряне използват безопасни технологии, а генерираната енергия се използва като алтернативен източник на електричество.

Рециклиране, когато отпадъците станат рециклируеми

Това е не само най-безопасният за околната среда, но и ефективен начин за справяне със сметищата. Статистиката показва, че в Европа 80-90% от съдържанието на кофите за боклук се изпраща за рециклиране.

Всеки от тези методи има плюсове и минуси. Изборът на технология зависи от вида и категорията отпадъци. Организациите трябва да получат лиценз за изхвърляне на отпадъци, потвърждаващ наличието на специално оборудване, квалификацията на служителите и спазването на приложимите стандарти.

Извозване на отпадъци от домакинството

Твърдите битови отпадъци се генерират в ежедневието на човек и не са свързани с промишлени или търговски дейности. Такива обикновено не са опасни, поради което не изискват специализирано третиране. Тези правилата, обаче са изложени и на законодателно ниво.

Нищо не може да бъде изхвърлено на открити площи. За това са създадени контейнерни площадки в дворовете на жилищните сгради или в жилищните квартали. Благодарение на реформата на боклука разделното събиране вече е въведено във всички европейски страни. Това ще увеличи дела на „полезните“ рециклируеми материали, например отпадъчна хартия, пластмаса, стъкло, калай. Наличието на отделни резервоари, съдържанието, на които ще е изпратено за рециклиране, позволява по-ефективно да изхвърляте битовите отпадъци.

Извозване на отпадъци биологични

Използване на биологични отпадъци включва всичко, което се образува по време на обработката на продукти от животински произход, както и трупове на животни и птици, ветеринарни конфискации, включващи преработка и дезинфекция в биотермални ями.

Транспортирането може да се извършва само в специални хладилници в съответствие с температурните стандарти за съхранение и транспортиране. Санитарно-епидемиологичната експертиза определяне на възможността за обработка или унищожаване. При липса на заплаха от инфекция е възможно сортиране, смилане и приготвяне на комбинирани фуражи с кратък срок на годност. Останалото се изгаря.

Условия за работа с частни лица

Идваме на адрес, демонтираме всичко необходимо, изнасяме с асансьор или пеша, товарим в камион и транспортираме до депо. На депото минаваме на кантар, влизаме на разтоварището и разтоварваме вашите отпадъци. На излизане минаваме на кантар и заплащаме таксите според отпадъка който сме депонирали. Поради тази причина, цените в сайта са с 80 лева минимална стойност само за транспорт. Определените цени са актуални за юридически лица в София. Всички цени са без данък върху добавена стойност. Всички други цени се определят на място или по телефона след проведен разговор. Добре е да признаете какъв тип отпадък имате и най-вече какво количество. Дали е секция с диван и гардероб например. За да ви ориентираме в цената, моля не спестявайте информация. Например ако сте забравили да споменете че имате секция, освен диван и гардероб, тогава цената се преизчислява на място. Поради всички тези причини може да има разлика в цената от разговора по телефона и на място. Когато не можете да се ориентирате какво количество отпадък имате, то се установява като при юридическите лица, след извършена работа с протокол за количества.

Условия за работа с юридически лица в София

Идваме на адрес, демонтираме всичко необходимо, изнасяме с асансьор или пеша, товарим в камион и транспортираме до депо. Цените в сайта са актуални и са без данък върху добавена стойност. Точните количества отпадък се констатират с протокол/акт (образец 19) за извършени дейности.

Условия за работа с юридически и частни лица в София

В много от случите за почистване на общински апартаменти, складове, болници, запустели парцели, къщи и други помещения с клошарски отпадъци се прилага цена на кубичен метър. Същото важи за частни апартаменти, мазета, тавани, къщи, гаражи и дворове в София. В цените на кубичен метър за почистване на тези помещения не влизат вар, въглища, пясък, прах, тухли, цимент, големи дървени талпи и греди. Също не влизат изолации, азбест, вата, бои, лакове, дизелово или друго гориво, животински трупове, гуми, масло и други опасни по-наша преценка отпадъци. Предлагаме решения за почистване на урина, кръв, течни и твърди фекалии. За такъв вид отпадъци цените започват от стотинки, другите отпадъци се таксуват според вид, количество и опасност.

Моля не лъжете, не прикривайте трупове, не прикривайте опасни отпадъци. Моля не лъжете по телефона за количеството стари мебели и всичко ще мине законно по депонирането на вашите отпадъци. На фекалиите не казвайте че са глина, кръвта вино. Моля за силно замърсени и заразни жилища (като от снимката по-горе) не лъжете че са безобидни. Признайте ако има развалени храни, фекалии, урина, гущери, хлебарки, червеи, мухи за да дойдем добре екипирани със защитни облекла и подготвени за професионална дезинфекция. В тези случай се използват специални чували (тип капсула) с дезинфектант който действа бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно.

Ако юридическо или физическо лице извикат екип на адрес и започнат да се пазарят да изхвърлим отпадъка в Западен парк или река Искър си запазваме правото да се откажем от работата. Същото важи за всички опасни отпадъци. При отказ от наша или ваша страна, клиентът юридическо или физическо лице дължи разходна неустойка за идване на екип и камион от 200 лева без данък върху добавена стойност. Когато клиентът юридическо или физическо лице извика екип се съгласява с условията описани в сайта извозване.com.

Извозване на отпадъци от производството

Експертите са изчислили, че при преизчисляване на човек на година в производствения процес се генерира около 1 тон боклук. Не всички от тях могат да бъдат обработени в предприятията. Проблемът се крие във времето на естественото им разлагане: за хартия – 10 години, за пластмаса – 200 години.

Ако всички тези статистики и факти ви звучат прекалено далечни, сложни и непонятни, поне помислете над въпроса за домакинското извозване на отпадъци с фирма.

Последни публикации

Извозване на битови отпадъци
Извозване на битови отпадъци от клошарски апартамент

За големия град организираното събиране на боклука е жизненоважна необходимост. За поддръжката на жилищни сгради, […]

Вижте повече
Искате да почистите старите помещения
Искате да почистите старите помещения, но не знаете от къде да започнете?

Ето няколко предложения как да си организирате процеса Когато искате да почистите старите мазета и […]

Вижте повече
Извозване на покъщнина
Извозване на покъщнина от вашия дом

Освободете се от проблемите, свързани с извозване на покъщнина от вашия дом. Оставете това задължение […]

Вижте повече